Vui lòng điền số lượng(kg) vào trước nút "Thêm vào giỏ"
 • Túi Zipper Đáy Đứng Mờ Túi Zipper Đáy Đứng Mờ
  • Túi Zipper Đáy Đứng Mờ Túi Zipper Đáy Đứng Mờ
  • Túi Zipper Đáy Đứng Mờ
  • 70.00075.000
  • Giá bán túi zipper giấy Dưới 10kg : 75.000đ Từ 10kg-25kg : 73.000đ Từ 25kg- 100kg: 70.000đ Khách hàng mua trên 100kg vui lòng liên hệ để có giá tốt
 • Túi Zipper Giấy Cửa Sổ Túi Zipper Giấy Cửa Sổ
  • Túi Zipper Giấy Cửa Sổ Túi Zipper Giấy Cửa Sổ
  • Túi Zipper Giấy Cửa Sổ
  • Giá bán: Dưới 10kg : 130.000đ Từ 10kg-25kg : 120.000đ Từ 25kg- 100kg: 115.000đ Khách hàng mua trên 100kg vui lòng liên hệ để có giá tốt Xem chi tiết các mẫu túi zipper giấy tại đây
 • Túi Zipper 1 Mặt Trong Túi Zipper 1 Mặt Trong
  • Túi Zipper 1 Mặt Trong Túi Zipper 1 Mặt Trong
  • Túi Zipper 1 Mặt Trong
  • 70.00080.000
  • Giá bán túi zipper 2 mặt trong Dưới 10kg : 80.000đ Từ 10kg-25kg : 75.000đ Từ 25kg- 100kg: 70.000đ Trên 100kg: 67.000đ Khách hàng mua trên 100kg vui lòng liên hệ để có giá tốt Xem chi tiết các mẫu túi zipper trong tại đây
 • Túi Zipper 2 Mặt Trong Túi Zipper 2 Mặt Trong
  • Túi Zipper 2 Mặt Trong Túi Zipper 2 Mặt Trong
  • Túi Zipper 2 Mặt Trong
  • 80.00090.000
  • Giá bán túi zipper 2 mặt trong Dưới 10kg : 90.000đ Từ 10kg - 25kg : 85.000đ Từ 25kg - 100kg: 80.000đ Trên 100kg: 75.000đ Khách hàng mua trên 100kg vui lòng liên hệ để có giá tốt Xem chi tiết các mẫu túi zipper trong tại đây
 • Túi Zip Bạc Túi Zip Bạc
  • Túi Zip Bạc Túi Zip Bạc
  • Túi Zip Bạc
  • 81.00098.000
  • Giá bán túi zipper bạc Dưới 10kg : 95.000đ Từ 10kg-25kg : 87.000đ Từ 25kg- 100kg: 78.000đ Khách hàng mua trên 100kg vui lòng liên hệ để có giá tốt Xem chi tiết các mẫu túi zipper bạc tại đây
Close Menu
×

Cart

đặt hàng nhanh